Prenumerera på Dela ut nyhetsflöde

Projekt

Reglering av topplina i Stamåsen sommaren 2012.

Montering av regel under Projektet Ollebacken-Kattstrupeforsen 2010-2011.

Plöjning av 110 mm SRS-slang i Huså, Jämtland. Projekt Destination 2011. Det är en fördel att förlägga SRS-slang vid svåra markförhållanden eftersom den ger kabeln ett bra skydd. Förläggningen kan dessutom ske ytligare än vid traditionell kabelförläggning.